shop
nieuwsbrief

NL EN


   

Het verstrijken van de tijd in Aan ’t Groothoofd - Robert Zandvliet

Aan ’t Groothoofd is de handzame publicatie over het gelijknamige kunstwerk dat Robert Zandvliet maakte voor het Dordrechts Museum. Deze vijftig meter lange muurschildering is als een waterspiegeling waarin je de verschillende stadia van de tijd voorbij ziet komen. Terwijl je langs de muur loopt zie je de zon opkomen en even verderop weer ondergaan. Dit verstrijken van de tijd vormde de basis voor het ontwerp van de publicatie Aan ’t Groothoofd.

In tegenstelling tot de imposante muurschildering, is de publicatie een compact gebonden boekje waarin de lezer het verstrijken van de tijd ervaart door een subtiel verloop van licht naar donker op de pagina’s. Het ontwerp ontvouwt zich als een visueel dagboek waarin de werkwijze en de referenties van de kunstenaar verteld worden. Tussen de tekst van hoofdcurator Judith Spijksma zitten fragmenten uit het dagboek van de kunstenaar gewoven. Als een tekstuele tijdlijn binden deze fragmenten het proces van het kunstwerk en verschillende details uit de muurschildering aan elkaar.

Colofon Aan ’t Groothoofd Ter gelegenheid van de muurschildering Aan ’t Groothoofd (2019) van Robert Zandvliet in het Dordrechts Museum.

Tekst Judith Spijksma, Robert Zandvliet Eindredactie Henriette Fuhri Snethlage

Ontwerp Studio Renate Boere, Renate Boere, Quirine Dob, Macarena Torres-Puga

Fotografie Henk Geraedts, Peter den Ouden, Jaring Lokhorst, Jorgen Snoep, Tom Haartsen, Michel Urtado

Druk en binding Oro Grafisch projectmanagement

Papier Munken Lynx

Jaar van uitgave 2020

ISBN 9789071722370
Aan 't Groothoofd is the name of this compact publication about the artwork of the same name which Robert Zandvliet made for the Dordrechts Museum. His fifty-meter-long mural is like a reflection on water in which you can see the different stages of time pass by slowly. As you walk along the wall, you can see the sun rise at one end and set again a little further on. It is this passing of time which formed the basis for the design of the publication Aan 't Groothoofd.

In contrast to the imposing mural, the publication is a compact bound booklet in which the reader experiences the passage of time through a subtle transition from light to dark on all the pages. The design unfolds as a visual diary in which the artist's method and references are told. Fragments from the artist's diary are intertwined with the text by curator Judith Spijksma who provides an overview of the artist’s choices and references. Like a textual timeline, these fragments connect the processes behind the artwork and various details from the mural.

Colophon Aan ’t Groothoofd

On the occasion of the mural, Aan ’t Groothoofd (2019) by Robert Zandvliet in the Dordrechts Museum.

Text Judith Spijksma, Robert Zandvliet

Editor Henriette Fuhri Snethlage

Design Studio Renate Boere, Renate Boere, Quirine Dob, Macarena Torres-Puga

Photography Henk Geraedts, Peter den Ouden, Jaring Lokhorst, Jorgen Snoep, Tom Haartsen, Michel Urtado

Print Oro Grafisch projectmanagement

Paper Munken Lynx

Year of publishing 2020

ISBN 9789071722370
Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl