shop
nieuwsbrief

NL EN


   

Studio Renate Boere bij Integrated Antwerpen

Op 7 november 2019 heeft Studio Renate Boere een lezing gegeven over het belang van zelf-geiniteerde projecten en geëngageerd ontwerp tijdens kunst en ontwerp conferentie Integrated in Antwerpen.

Lezing abstract: Wanted: Multi-talented Designer

Hoe kun je als grafisch ontwerper invloed uitoefenen op de samenleving of iets veranderen aan het politieke landschap? Negen jaar geleden dreef deze vraag Studio Renate Boere in de richting van het genereren van zelf-geïnitieerde projecten. Na een geleidelijke toename van populisme en polarisatie is Studio Renate Boere betrokken geraakt bij het ontwerpen van interactieve installaties om burgers op een neutrale en onderhoudende manier te informeren over politiek in o.a. Nederland, België en Duitsland. Hieruit ontstond het verlangen om meer zelf-geïnitieerde projecten te creëren.

We ontdekten dat het allemaal draait om het genereren van zichtbaarheid. Door een actueel en innovatief verhaal te vertellen waarin timing en een solide samenwerking met belanghebbenden die de kennis, het netwerk en het geld hebben om je doel te bereiken. We hebben het op de harde manier geleerd.. maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om deze bevindingen te kanaliseren in een eigen methode die we in onze praktijk gebruiken. Van boekontwerpen die onderwerpen op de politieke agenda plaatsen (No Guts No Glory), tot het opzetten van een (hybride) archief over de opkomst van de nieuwe protestgeneratie (bijv. Youth for Climate) en van het schrijven van een boek (ik vraag u om iets meer lef te tonen) tot het winnen van internationale designprijzen. Elk project is een ontworpen proces van vallen en opstaan ​​dat eenvoudigweg begint een goed idee.

Tijdens deze lezing neemt Studio Renate Boere (Renate Boere en Quirine Dob) het publiek mee op een reis van 20 minuten die de grenzen van grafisch ontwerp en verder onderzoekt. Met voorbeelden uit de praktijk worden de worstelingen, de mislukkingen, het onverwachte en de geleerde lessen getoond, die tijdens het opzetten van een zelf-geiniteerd project onmisbaar zijn.

On 7 november 2019, Studio Renate Boere hosted a lecture on the value of self-initiating projects as an engaged designer during the art and design conference Integrated in Antwerp.

Lecture abstract: Wanted: Multi-talented Designer

How can you, as a graphic designer, have an influence on society, or change something about the political landscape? Nine years ago, this question drove Studio Renate Boere in the direction of generating self-initiated projects. After seeing a gradual increase of populism and polarization, we got involved in designing interactive installations to inform citizens about politics in a neutral and entertaining way in a.o. The Netherlands, Belgium and Germany. From this the desire to create self-initiated projects blossomed.

We discovered it’s all about generating visibility by telling a current and innovative story, timing, and a solid collaboration with stakeholders that have the knowledge, network and money you need to reach the your goal. We learned the hard way… Nowadays, we’ve managed to channel these findings into our own method which we use in our practice. From bookdesigns that put subjects on the political agenda (No Guts No Glory), to setting up a (hybrid) archive about the rise of the new protest generation (e.g. Youth for Climate), and from writing a book (I ask you to find your courage) to winning international design prizes. Every project is a designed trial and error process that simply starts with a great idea.

During this lecture, Studio Renate Boere (Renate Boere and Quirine Dob) will take the audience through a 20 minute journey that investigates the limits of graphic design and beyond. With examples from our practice, Studio Renate Boere will show the struggles, the failures, the unexpected and the lessons learned whilst trying to launch self-initiated projects.

photos by Jelle Jansegers, Integrated

Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl