shop
nieuwsbrief

NL EN


   

‘Call Me Dada’ & ‘Dada Issues’, het resultaat van een maand lang Dada-workshops

Terwijl de eerste wereld oorlog door Europa raasde, moraal en hoop vernietigend, besloot een kleine groep Zwitserse kunstenaars dat het tijd was voor een tegenbeweging. Angst, woede en ongeloof dreef deze kunstenaar samen. Ze pakten een mes, staken hem in een woordenboek en kozen het eerste woord dat doorboord was als naam voor hun nieuwe kunstbeweging; Dada.

Deze ambitieuze groep schrijvers, schilders, dansers, musici en performers vormen de fundering van de Dadabeweging. Ze geloofden dat ze de maatschappij konden bevrijden van de moderne (oorlogs-)logica en het doemdenken van de burgers door ze te bestoken met anarchisme, nihilisme en primitieve kunst.

Het Dadaïsme verspreidde zichzelf door heel Europa door middel van drukwerk in de vorm van boekjes en flyers. De eerste publicatie over het Dadaïsme was het Dada Manifesto (1916) van Hugo Ball:
‘An international word.
Just a word, and the word a movement. Very easy to understand. Quite terribly simple. (…) How does one achieve eternal bliss? By saying Dada. How does one become famous? By saying Dada.’

Dat de Dadabeweging en hun manier van denken nog relevant is anno 2019, is bewezen door 29 gedreven studenten van de Willem de Kooning Academie Rotterdam, tijdens een tweeweekse workshop onder begeleiding van Renate Boere en Quirine Dob. Iedere student is bezig geweest met het verzamelen en reflecteren, knippen en plakken, samenvoegen en kijken, scannen en verbeteren van hun 20 analoge collages. Met deze collages hebben zijn een boek gepubliceerd, een expositie georganiseerd en een performance gegeven om de workshop af te sluiten als de ware Dadaïsten van vandaag.

Colofon

CALL ME DADA
The urgency of making stuff

Concept, ontwerp en coördinatie
Studio Renate Boere

Collages
Alex Wijker, Annabel Kers, Annick van Santen, Celina Schroeder, Clara Olsen, Dylan Baas, Eva Versteeg, Fynn van der Ziel, Jade Jansman, Jennifer Kloppert, Joshua Capelle, Julia Romeijn, Julia van Duijn, Katharine Short, Lilo Boerman, Loes Platenkamp, Lotte Prins, Lotte van Dooremalen, Louise Fafié, Malou de Blaauw, Nanco Speur, Navarone Cole, Nina Tukker, Noa van der Burg, Philipp Orsini-Rosenberg, Puck Hofwegen, Ruben Staps, Saar Gerssen, Yent Dirks

Uitgever
Hybrid Crocodile

Druk
Prijsprinter.nl

ISBN
9789082672565

DADA ISSUES
The urgency of making stuff

Concept, ontwerp en coördinatie
Studio Renate Boere

Collages
Asha Brust, Eliana Jager, Sofie Rijhiner, Colet Assman, Puck de Wit, Isa Noradi, Daan van de Geest, Orlando Hoogvliets, Leslie Hildering, Gvidas Pakarklis, Willem Greve, Maxime van Strijland, Ania Podhaisky, Amy-Lianne Koolmees, Reinier de Waal, Saskia Verleg, Keo Borejszo, Bibi van den Berg, Sibel Dural, Meeuwis Aalberts, Daphne Blokland, Pascale Schutten, Marit van As, Catherine van Bijnen, Anne Abdoel, Aniek Wisse, Florian Schuster, Luca Durham-Ashdown, Edith Dingemans

Uitgever
Hybrid Crocodile

Druk
Prijsprinter.nl

ISBN
9789082672589

While the first world war was raging through Europe, destroying moral and hope, a small group of Zürich-based artists decided that it was time for resistance. Anger, disbelief and fear led these artists to form a group. They grabbed a knife and stuck it in a dictionary, picking the first word that was pierced by the blade, thus naming their new born art statement: Dadaism.

This ambitious group of writers, painters, dancers, musicians and performers form the origin of the Dada-movement. They believed that they could save society of modern (war)logics and reason by bestowing them with anarchism, nihilism and primitivism in art.

Dadaism spread itself through Europe and overseas by printed magazines containing art and essays about Dada. The first text published about Dada was the Dada Manifesto by Hugo Ball:

‘An International word. Just a word, and the word a movement. Very easy to understand. Quite terribly simple.(…) How does one achieve eternal bliss? By saying dada. How does one become famous? By saying dada.’

That the Dada movement and its methods are still relevant today, proved twenty-nine driven students from the Willem de Kooning Academy Rotterdam during a two week elective by Renate Boere and Quirine Dob. Each of them has been collecting and reviewing, cutting and pasting, assembling and looking, scanning and improving twenty analogue collages they’ve made in just two days. With these collages they published a book, organised an exposition and created a performance to finish the elective like the true Dadaists of today.

Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl