shop
nieuwsbrief

NL EN


   

Democracity België

Democracity België

Met het interactieve spel Democracity worden kinderen van de leeftijd 11-12 jaar geïntroduceerd met het gemeentehuis. Ze leren over democratische besluitvorming door samen een stad te bouwen. Dit spel biedt gemeentehuizen een toegankelijke manier om hun deuren te openen voor het basisonderwijs.

Het spel is een idee van BELvue. Het idee van de vervoerbare Democracity is ontworpen door Studio Renate Boere.

Democracity bestaat uit handig ontworpen boxen met daarin 60 verschillende gebouwen van plexiglas. Elk gebouw heeft een specifiek thema, zoals: zwembad, politiebureau, moskee etc. Deze elementen zijn op een intelligente manier als matroesjka’s in elkaar te stapelen waardoor het spel opgeborgen een relatief kleine omvang heeft en makkelijk is te vervoeren naar een ander gemeentehuis of school.

Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Hierbij ervaren zei tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming. De kinderen leren discussiëren en samenwerken.

Feiten en getallen

 • Democracity is al door duizenden kinderen gespeeld
 • Het spel is op vele gemeentehuizen in België én Nederland gespeeld
 • Democracity is beoordeeld met een 8 door een grote groep leraren die met het spel gewerkt hebben

Citaat van een leraar
‘Voor de kinderen is het zeer leerzaam geweest. De kinderen vonden het geweldig. Ze hebben goed samengewerkt en de vragen aan de raadsleden waren ook goed. De raadsleden waren betrokken en gaven antwoorden op het niveau van de kinderen. Al met al zijn we zeer enthousiast. Zeer goed initiatief en zeker voor herhaling vatbaar.’

De landelijke organisatie voor het uitzetten van het spel bij verschillende gemeentehuizen en scholen wordt gecoördineerd en begeleid door ProDemos ‘huis van democratie en rechtsstaat’ (Nederland) en BELvue (België).

Colofon
Idee Democracity: BELvue
Idee vervoerbaar Democracity: Studio Renate Boere
Ontwerp: Studio Renate Boere
Uitgave: De Koning Boudewijnstichting, Brussel
Plexiglas objecten: Stoutperspex, Rotterdam

Transportable Democracity Belgium

With the interactive game Democracity children aged 11-12 years get introduced with the city hall. It educates them about democratic decision-making by building a city together. This game is an accessible manner for city halls to open their doors to elementary schools.

The game is an idea by BELvue. The idea of the Transportable Democracity is designed by Studio Renate Boere.

Democracity consists of a practically sized box with 60 different perspex buildings. Each building has a specific theme, such as: swimming pool, police station, mosque etc. These buildings are made intelligently stackable like nesting dolls. This way the game is easily transportable to other city halls and schools and relatively small when it’s being stored up.

For setting up the city, the children focus on different political parties. In this way they can experience that consultation, argumentation, majority and consensus are important in a democratic society. At the same time their interest is raised for democratic decision-making. They learn to conduct and cooperate.

Facts & numbers

 • The Transportable Democracity is played by thousands of children
 • The game was located at many city halls throughout Belgium ànd the Netherlands
 • Democracity is rated with an 8 by a large group of teachers whom have worked with the game

  Quote from a teacher
  ‘It has been very educational for the children. The kids loved it. They worked well and the questions to the councilors were also good. The councilors were involved and responded to the level of the children. All in all, we are very excited. Very good initiative and certainly repeatable.’

  The national organization for installing the game at various city halls and schools is coordinated and supervised by ProDemos, ‘House of Democracy and Rule of Law’ (Netherlands) and BELvue (Belgium).

  Colophon
  Idea Democracity: BELvue
  Idea Transportable Democracity: Studio Renate Boere
  Design: Studio Renate Boere
  Published by: King Baudouin Foundation, Brussels
  Perspex objects: Stoutperspex, Rotterdam
  Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl