shop
nieuwsbrief

NL EN


   

De PartijenWijzer

De PartijenWijzer

De PartijenWijzer is een multidisciplinaire interactieve installatie. Het doel is om complexe politieke kwesties aan te snijden op een toegankelijke en leuke manier.

Door segregatie in steden en social media bubbels begrijpen we elkaar steeds minder goed. Het is belangrijk om dit te verbeteren. De PartyPointer is een methode in de publieke ruimte om op een neutrale manier burgers te informeren over politiek en discussie aan te wakkeren tussen medespeler.

De interactieve installatie is een idee en ontwerp van Studio Renate Boere, ontwikkeld in samenwerking met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de inhoud van de installatie. Deelnemers worden op een laagdrempelige manier geïnformeerd over politiek en ontdekken met welke politieke partij(en) zij het meest verwant zijn.

Hoe werkt de PartijenWijzer?
Op drie levensgrote zeildoeken zijn korte stellingen over tien verschillende politieke thema’s te lezen. Bij elke stelling kunnen burgers kiezen welke stelling het meest bij ze past. Dit doe je door een sticker van het stickervel te plakken op het zeildoek met de bijbehorende stelling. Als je bij alle onderwerpen je keuze hebt gemaakt, wordt het stickervel door een machine gehaald. De machine vertaalt de verwijderde stickers naar een code. Hierdoor ontstaat een persoonlijk advies. Dit advies krijgt een deelnemer in de vorm van een geprinte bon die laat zien met welke partij(en) hij of zij het meest verwant is.

Levensgrote infographic door deelnemers
Hoe meer mensen er mee doen en hoe langer de PartijenWijzer staat, des te beter te zien is hoe alle deelnemers over bepaalde politieke onderwerpen denken.

PartijenWijzer op zakformaat
Voor wie de interactieve installatie op de bevrijdingsfestivals gemist heeft is een boekje op zakformaat ontworpen met daarin de PartijenWijzer. Ook hier kun je de tien thema’s doorlopen, achterin wordt de mogelijkheid gegeven om jouw uitslag te berekenen aan de hand van een handig schema.

Feiten & getallen

  • Naast een persoonlijk advies ontstaat er een 9 meter lange infographic op het zeildoek
  • In 2017 was de PartijenWijzer ingezet rondom de verkiezingen
  • De PartijenWijzer stond op 5 mei op 14 bevrijdingsfestivals door heel Nederland
  • Het systeem is ook in Duitsland gebruikt, genaamd: ‘Wahl-O-mat zum aufkleben’

De landelijke organisatie voor het uitzetten van de PartijenWijzer wordt gecoördineerd en begeleid door ProDemos.

Colofon
Ontwerp: Studio Renate Boere: Renate Boere, Evelien Broersen
Samenwerkingspartner: ProDemos
Fotografie: foto’s 5-8 door Bart van Vliet

The PartyPointer

The PartyPointer is a multidisciplinary interactive installation. The purpose is to discuss complex issues about politics in a neutral, accessible and fun way.

By segregation in cities and social media bubbles we understand each other less and less well. It’s important to improve this. The PartyPointer is a method of informing citizens in public space about politics and to encourage discussion with fellow players.

The interactive game is an idea and design by Studio Renate Boere, which has been developed in collaboration with ProDemos ‘House of Democracy and Rule of Law’. ProDemos is responsible for the development of the content. The goal is to inform citizens in a low-threshold way about politics and to give advice about which political party suits them.

How does The PartyPointer work?
Three live-sized sailcloth’s show short statements about ten different political themes. With each statement, citizens can choose which proposition suits them most. To do this, you take a sticker from your sticker sheet and stick it onto the sailcloth with the corresponding statement. When you’ve completed al statements, the sticker sheet will be pulled through the machine. The machine translates the deleted stickers into a code and generates a personal advice. The participant receives this advice as a printed receipt which reveals which party(s) he/she is most related to.

Life-sized infographic by participants
The more people involved and the longer the PartyPointer remains at site, the better it shows how the crowd thinks about certain political topics.

Facts & numbers

  • In addition to your personal voting advice, an infographic will appear on a 9-meter long canvas
  • In 2017 the PartyPointer was deployed around the Dutch national elections
  • The PartyPointer was located on May 5th at 14 liberation festivals throughout the Netherlands
  • The system has also been used in Germany, called: ‘Wahl-O-mat zum aufkleben’

The national organization for installing the game is coordinated and supervised by ProDemos.

Colophon
Design: Studio Renate Boere
Collaboration partner: ProDemos
Photography: photos 5-8 by Bart van Vliet

Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl