shop
nieuwsbrief

NL EN


   

Symposium 25 jaar StemWijzer met o.a. Jack de Vries, Kees Aarts, en Renate Boere

 

Symposium 25 jaar StemWijzer

In 1989 werd voor het eerst een StemWijzer uitgebracht in de vorm van een brochure en een floppydisk voor de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. Nu, 25 jaar later, is de StemWijzer uitgegroeid tot de meest gebruikte internet-applicatie in verkiezingstijd en worden ook in vele buitenlanden StemWijzers gemaakt voor gebruik op computer, tablet en smartphone.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de StemWijzer organiseert ProDemos een symposium. Hierbij staan de geschiedenis, ontwikkeling en toekomst van de StemWijzer, en stemhulpen in het algemeen, centraal. Met diverse sprekers, elk op hun eigen manier betrokken bij de StemWijzer, bespreken we wat de StemWijzer teweeg heeft gebracht in Nederland en daarbuiten. Wat is de impact op de politiek, op de kiezers en op gekozenen? Graag horen we van u of u aanwezig zult zijn bij het symposium.

U kunt zich (gratis) aanmelden via aanmelden@prodemos.nl.

Ik hoop u te mogen ontmoeten op woensdag 17 december.
Met vriendelijke groet,
Kars Veling
Directeur ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

Programma

14.30 – 15.00 uur
Binnenkomst met koffie/thee.
15.00 – 15.10 uur
Welkom door dagvoorzitter Kars Veling. Kars Veling is directeur van ProDemos.
15.10 – 16.00 uur
Interview met Paul Lucardie, Kees Aarts en Stefaan Walgrave.
Paul Lucardie is oud-medewerker van Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en initiator van de eerste StemWijzer.
Kees Aarts is hoogleraar Political Science aan de Universiteit Twente en nauw betrokken bij het Nationaal Kiezersonderzoek.

Stefaan Walgrave is hoogleraar Political Science aan de Universiteit van Antwerpen, verantwoordelijk voor Doe de Stemtest en lid van de internationale onderzoeksgroep Voting Advice Applications.

16.00 – 16.15 uur
Pauze.
16.15 – 17.00 uur
Interview met Jack de Vries.
Jack de Vries was voor de verkiezingen in 2006 campagneleider van het CDA en in 1998, 2002 en 2003 namens het CDA contactpersoon voor de StemWijzer. Tegenwoordig is hij directielid bij Hill and Knowlton Strategies Nederland.
17.00 – 17.20 uur
Lezing Renate Boere.
Renate Boere is docent grafische vormgeving aan de Willem de Kooning Academie en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de StemWijzerWinkel, StemWijzerMarkt en de StickerStemWijzer.
17.20 - 17.40 uur
Presentatie 25 jaar StemWijzer door Jochum de Graaf. Jochum de Graaf is projectleider bij ProDemos en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de StemWijzer.
17.40 - 17.45 uur
Afsluiting door Kars Veling.
17.45 uur
Borrel.
Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl