shop
nieuwsbrief

NL EN


   

Haarlemse Lente - Form Follows Fiction

 12

Haarlemse Lente 2014

Haarlemse Lente is een jaarlijks terugkerende kunstmanifestatie, ontstaan uit samenwerking door de belangrijkste tentoonstellingsruimtes voor hedendaagse kunst in Haarlem. Haarlem staat drie dagen lang in het teken van de hedendaagse kunst, die de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker een rol speelt in het Haarlemse cultuurlandschap. Niet alleen museum De Hallen Haarlem, dat zich de afgelopen jaren ontwikkelde tot één van de belangrijkste plekken voor avontuurlijke kunst in Nederland (getuige de uitverkiezing tot ‘Beste Museum’ in Kunstbeeld in 2011, en de toekenning van de AICA Oorkonde in 2013), maar ook kunstenaarsinitiatieven als de Nieuwe Vide en Horizonverticaal, en een podium als 37PK, hebben er voor gezorgd dat het gonst in de stad. Ann Demeester wordt bovendien verwelkomd om de stad vanaf begin 2014 verder te voorzien van energie. Deze ontwikkelingen zijn buiten Haarlem niet onopgemerkt gebleven. Haarlemse Lente is bedoeld om de aandacht te vestigen op de bloei van Haarlem als hedendaagse kunststad, zowel voor de Haarlemmers als om geïnteresseerden vanuit de Randstad en daarbuiten naar Haarlem te krijgen.

In de lente van 2014 slaan de uiteenlopende Haarlemse kunstinstellingen voor een derde maal de handen ineen. Dit jaar wordt gestreefd naar verdere verdieping van de samenwerking, door gezamenlijke onderdelen zoals een inhoudelijk lezingenprogramma door vooraanstaande sprekers en met een overkoepelend thema: ‘Form follows fiction’. Het publiek – van ingewijde liefhebbers tot nieuwsgierige bezoekers – staat een uitgebreid programma te wachten met openingen, performances, lezingen, rondleidingen en vele overige activiteiten. Met een groots en levendig evenement op vrijdag 14 maart, gericht op liefhebbers en vakgenoten, en een weekendprogramma voor ontspannen bezoek, presenteert Haarlemse Lente een lang weekend vol hedendaagse kunst.

Thema Haarlemse Lente 2014 – “Form follows fiction”

Voor de komende Haarlemse Lente zullen de Haarlemse kunstinstellingen, naast de organisatorische, promotionele en praktische samenwerking, de krachten ook bundelen op thematisch niveau, en de tentoonstellingen en activiteiten presenteren onder de gezamenlijke titel Form follows fiction. Het thema opent een venster om via een breed spectrum aandacht te bieden aan ‘het verhalende’. In de afgelopen jaren is een ontwikkeling zichtbaar die zich richt op een her-evaluatie tussen de relatie taal en beeld. Fictie en narrativiteit nemen duidelijkere posities in, naast werk dat zich ophoudt binnen een politiek-documentair discours. Een nieuwe verbeelding biedt een uitweg op een sterk gepolariseerd veld, waar uit het recente abstracte idioom voortgekomen formalistische kunst als het ‘New Mannerism’ of ‘New Formalism’, die zich voornamelijk op de markt lijkt te richten, haaks op activistisch engagement of quasi-academische kunst-als-onderzoek staat. Kenmerkend is dat het niet alleen niet langer not done is om binnen het kunstwerk een verhaal te vertellen, maar dat in deze nieuwe bewegingen er ook uitdrukkelijk gezocht wordt naar 'een nieuwe grammatica' om deze te vertellen; een nieuwe – soms geheel interne – logica van boodschap en vorm.

Colofon

Initiatiefnemers: 37pk en Nieuwe Vide
Concept: Renate Boere i.s.m. Chayenne van den Brink
Grafisch ontwerp: Renate Boere i.s.m. Gisanne Hendriks (stagiair) & Chayenne van den Brink (stagiair)
Druk: iDrukker

    Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl