shop
nieuwsbrief

   

stage

about
 

Studio Renate Boere zoekt nieuwsgierige, bevlogen stagiaires grafisch ontwerp

Wij zijn op zoek naar nieuwsgierige bevlogen studenten die goed kunnen samenwerken. Studenten die de grenzen van het vak willen onderzoeken en hun eigen grenzen durven te verleggen. Die zich uitgedaagd voelen mee te denken over de ‘nieuwste praktijken’ van de grafisch ontwerper. Studenten die bereidt zijn hard te werken om zo het uiterste uit hun stageperiode te halen.

Wat bieden wij:

Wij houden ons onder andere bezig met het ‘klassieke’ grafisch ontwerpen, zoals bijvoorbeeld het ontwerpen van bijzondere boeken, festivals, culturele en sociale projecten. Dit doen wij graag in samenwerking met studenten, kunstenaars, bedrijven, instanties en overheden. Daarnaast is Studio Renate Boere een ontwerpbureau dat de nieuwste praktijken van het vak grafisch ontwerpen verkent. We zoeken de grenzen van ons vak op middels ontwerpend onderzoek binnen interactieve installaties, hybrid publishing en zelf geïnitieerde producten, om zo tot nieuwe mogelijkheden te komen. Zichtbaarheid creëren en het vertellen van een visueel verhaal voor deze innovatieve producten is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

Hoe worden stagiaires begeleid?

We hechten veel waarde aan het bespreken van werk en plannen dagelijks feedback sessies in met iedereen op de studio. Taken zoals deelnemen aan onderzoek naar de inhoud van een onderwerp, het omzetten naar een visueel concept, ontwerpend onderzoek, presentaties voorbereiden, bedrijven benaderen en contacten onderhouden en huishoudelijke klusjes verdelen we over alle medewerkers van de studio. Stagiairs werken over het algemeen veel samen met meerdere stagiairs of collega ontwerpers aan een project.

Hoe word je stagiair bij Studio Renate Boere?

Stuur een mail waarin je vertelt voor welke periode je een stage zoekt. Je presenteert jezelf, stuurt links mee naar je portfolio-website en/of social media kanalen waar je werk op te zien is en beschrijft waarom je graag bij Studio Renate Boere stage zou willen lopen.

Ben je geïnteresseerd, mail je CV en je portfolio(-link) naar: info@renateboere.nl

Functie-eisen: HBO-niveau, minimaal 3 maanden stage
Studio Renate Boere is looking for graphic design interns

We’re looking for curious, invested students that know how to work together well. Students who dare to defy the borders of graphic design and who are willing to rediscover their own creative boundaries. Those who feel challenged to rethink the position of graphic design, and are willing to work hard and make the most of their internship.

What we offer you:

Studio Renate Boere is a design studio that explores the latest graphic design practices. We like to work with students, artists, companies, agencies and governments on innovative projects. We develop and invent, apart from classical graphic design, interactive installations, hybrid publishing and self-initiated products. Generating visibility and research on design storytelling is an important part of our work.

How are interns guided?

We value elaborating on everyone's work and schedule daily feedback sessions with everyone in the studio. We distribute tasks such as participating in research into the content of a subject, converting research to a visual concept, design research, preparing presentations, approaching companies, keeping in touch with exsisting clients, and household chores, among all employees of the studio. In general, interns work together with other trainees or fellow designers on a project.

How do you become an intern at Studio Renate Boere?

Send an email in which you mention the period you are applying for. You present yourself, send links to your portfolio website and / or social media channels where your work can be seen and describe why you would like to do an internship at Studio Renate Boere.

Interested? Send your portfolio(-link) to: info@renateboere.nl

Requirements: your intern period is a minimum of 3 months
Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl