De PartijenWijzer

2017, Interaction design, ProDemos, Social design

De PartijenWijzer

De PartijenWijzer is een multidisciplinaire interactieve installatie. Het doel is om complexe politieke kwesties aan te snijden op een toegankelijke en leuke manier.

De multidisciplinaire interactieve installatie is een idee en ontwerp van Studio Renate Boere, ontwikkeld in samenwerking met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de inhoud van de installatie. Deelnemers worden op een laagdrempelige manier geïnformeerd over politiek en ontdekken met welke politieke partij(en) zij het meest verwant zijn.

Hoe werkt de PartijenWijzer?

Op drie levensgrote zeildoeken zijn korte stellingen over tien verschillende politieke thema’s te lezen. Bij elke stelling kunnen burgers kiezen welke stelling het meest bij ze past. Dit doe je door een sticker van het stickervel te plakken op het zeildoek met de bijbehorende stelling. Als je bij alle onderwerpen je keuze hebt gemaakt, wordt het stickervel door een machine gehaald. De machine vertaalt de verwijderde stickers naar een code. Hierdoor ontstaat een persoonlijk advies. Dit advies krijgt een deelnemer in de vorm van een geprinte bon die laat zien met welke partij(en) hij of zij het meest verwant is.

Levensgrote infographic door deelnemers

Hoe meer mensen er mee doen en hoe langer de PartijenWijzer staat, des te beter te zien is hoe alle deelnemers over bepaalde politieke onderwerpen denken.

PartijenWijzer op zakformaat
Voor wie de interactieve installatie op de bevrijdingsfestivals gemist heeft is een boekje op zakformaat ontworpen met daarin de PartijenWijzer. Ook hier kun je de tien thema’s doorlopen, achterin wordt de mogelijkheid gegeven om jouw uitslag te berekenen aan de hand van een handig schema.

Colofon

Opdrachtgever: ProDemos
Ontwerp: Studio Renate Boere, Renate Boere, Evelien Broersen

The PartyPointer

The PartyPointer is a multidisciplinary interactive installation. The purpose is to discuss complex issues about politics in an accessible and fun way.

The multidisciplinary interactive installation is an idea and design by Studio Renate Boere, which has been developed in collaboration with ProDemos 'House of Democracy and Rule of Law’, responsible for the development of the content. The goal is to inform citizens in a low-threshold way about politics and to discover which political party is most appropriate for them.

How does The PartyPointer work?

Three live-sized sailcloth's show short statements about ten different political themes. With each statement, citizens can choose which proposition suits them most. To do this, you take a sticker from your sticker sheet and stick it onto the sailcloth with the corresponding statement.

When you’ve completed al statements, the sticker sheet will be pulled through the machine. the machine translates the deleted stickers into a code and generates a personal advice.

The participant receives this advice as a printed receipt which reveals which party(s) he/she is most related to.

Life-sized infographic by participants

The more people involved and the longer the PartyPointer remains at site, the better it shows how the crowd thinks about certain political topics.

Colophon

Client: ProDemos
Design: Studio Renate Boere, Renate Boere, Evelien Broersen

Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / studio@renateboere.nl